Skip to main content

Våra Nya Klimatmål

Vi är superstolta att Quorn Foods kan presentera nya ambitiösa mål, som pekar ut riktningen för vår utveckling mot en ännu mer hållbar verksamhet de kommande 30 åren.

Vi är superstolta att Quorn Foods kan presentera nya ambitiösa mål, som pekar ut riktningen för vår utveckling mot en ännu mer hållbar verksamhet de kommande 30 åren.

Vårt mål är att leverera hälsosam mat som är bra för både dig och planeten. Det gör vi genom att investera i både forskning och teknik. Vi är också medvetna om att vår verksamhet har en mycket bredare påverkan på omvärlden än de produkter vi säljer och vi har satt upp mål som visar hur starkt vårt engagemang i att producera hållbart protein är.

Sedan 2012 har vi minskat vårt koldioxidavtryck med 33 procent1 och vår vattenförbrukning med 16 %2. Nu sätter vi upp nya ambitiösa mål för både klimatåtgärder och vår sociala påverkan under de kommande åren. Läs mer om våra tre största mål nedan.

Bli ett nettopositivt företag år 2030: God och bra mat är avgörande för människors hälsa, välmående samhällen och vår miljö. Vi producerar redan en unik och hållbar proteinkälla och ett produktutbud som ger hälso- och miljöfördelar. Vårt övergripande mål är att använda vårt företag och verksamhet på ett sätt som gör gott, genom att stödja ett sunt samhälle och bidra till att skydda och återställa natur och landskap. Till år 2030 ska vi ha bidragit mer till världen än vi har tagit från den. Det är det ”nettopositivt” betyder för oss.

Uppnå nollutsläpp inom vår verksamhet år 2030: Vi ska framställa hälsosamma och goda produkter utan att göra det på planetens bekostnad. Vi har ett starkt engagemang för att uppnå balans mellan produktion av god mat och lägre klimatavtryck fram till år 2030. Så att du kan njuta av alla våra produkter med vetskapen att vi gör allt som krävs för att skydda planeten.

Uppnå nollutsläpp i hela vår supply chain år 2040: Vi är starkare och vår påverkan är större när vi arbetar tillsammans. Därför kommer vi stötta, uppmuntra och kräva klimatåtgärder av våra leverantörer och partners i hela vår värdekedja. Genom att samarbeta i stor skala för att till år 2040 få ner vårt klimatavtryck till noll kan vi vara en förebild för vår bransch.

Vi involverar hela vår verksamhet, alla våra leverantörer och partners i att hitta vägen framåt så att vi kan nå våra mål.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete och håll dig uppdaterad genom att klicka här.

1 Data: carbon emissions produced per tonne of production 2018 versus 2012 2 Data: water usage per tonne of production 2018 versus 2012

Senaste nyheterna

Alla nyheter

2024 Quorn. Alla rättigheter förbehållna. Quorn® och Quorn™- logotypen är varumärken som tillhör Marlow Foods Ltd. Allt innehåll ägs, är registrerat och/eller licensierat av Marlow Foods. Copyright 2024 Marlow Foods.

*”Helping the planet one bite at a time” relaterar till produkter som Quorn Färs, som ingår med 50 % av den sålda Quorn-volymen i Sverige, har fått sitt klimatavtryck verifierat av Carbon Trust för produktens hela livscykel. Detta betyder inte bara att vi känner till produktens klimatavtryck, utan också att vi har åtagit oss att även fortsatt minska avtrycket ytterligare. För mer information om våra produkters klimatavtryck, läs här.