Skip to main content

Klimatavtryck

Visste du att…

Det är lätt att tänka att bilar, flyg och transporter är de största miljöbovarna. Men matindustrin står för en stor del av vårt klimatavtryck. Särskilt stort är det årliga klimatavtrycket från boskapsuppfödning. På Quorn är vi övertygade om att vi tillsammans kan göra skillnad. Här kan du läsa mer om några av våra klimatsmarta storsäljare.

Klimatavtrycket

Matindustrin står för 26% av jordens utsläpp av växthusgaser och hälften av de utsläppen kommer från animaliska produkter. Att välja mat som är bra för planeten är ett steg för minskat klimatavtryck.

Boskap

14,5%

Boskapsuppfödning står för 14,5% av jordens totala klimatavtryck. Efter den globala energiproduktionen är boskapsuppfödning den största källan till vårt globala klimatavtryck.[1][2][3]

Animaliska produkter

58%

Mer än hälften av alla matrelaterade utsläpp kommer direkt från animaliska produkter.[4][5]

Markanvändning

70%

Den globala boskapsuppfödningen använder 70% av all jordbruksmark.[1]

Klimatkonventionen United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) och Europeiska kommissionen räknar i koldioxidekvivalenter (CO2e) för att mäta produkters klimatavtryck. Här är CO2e-utsläppen per kg för några proteinkällor.

Nötfärs27kg CO2e per kg[6]

Kyckling5,9kg CO2e per kg[6]

Fläskkött8,3kg CO2e per kg[6]

Fisk3,9kg CO2e per kg[6]

Ett steg för minskat klimatavtryck

På Quorn är vi stolta över att vara det första globala vegetariska varumärket som har certifierats av tredje part för våra produkters låga klimatavtryck. Det innebär att vårt hållbarhetsteam mäter och beräknar klimatavtrycket för våra produkter och får sedan beräkningarna certifierade av Carbon Trust – allt för att underlätta för dig som konsument att kunna göra bra val för dig och planeten. När du ser att en våra produkter har märkts med Carbon Reduction Footprint innebär det att produkten både har certifierats av Carbon Trust för sitt låga klimatavtryck och att vi har åtagit oss att minska avtrycket ytterligare inom loppet av två år. Därför kan du som konsument vara säker på att Quorn är ett hållbart alternativ och att siffrorna bara blir bättre med tiden.

Quorn Färs, 800g fryst

1,5 kg CO2e(Per kg)
mb-3

CO2e = koldioxidekvivalenter

Vi klimatberäknar våra per kg för att göra det enkelt för dig som konsument att jämföra olika produkter

Att räkna på klimatavtryck

Vårt hållbarhetsteam samarbetar med Carbon Trust och granskar våra produkters hela livscykel. I beräkningarna har vi alltså räknat in samtliga ingredienser som används, den energi som går åt på anläggningarna, transporter och förpackningar. Vi vill kunna underlätta för våra konsumenter att räkna ut det egna klimatavtrycket och vi hoppas att fler aktörer inom livsmedelsindustrin tar efter.

Snart hittar du den här märkningen på våra storsäljare.

Ingredienser

Utsläpp relaterade till ingredienserna i våra produkter.

Anläggning

Utsläpp relaterade till den anläggning där produkten tillverkas – det vill säga energiåtgång, de processer som används samt avfallet som produceras.

Förpackningen

Utsläpp relaterade till tillverkningen av förpackningarna samt transport av förpackningsmaterial.

Transport

Utsläpp relaterade till transport, ett viktigt mått för att undvika ineffektivitet i vår varuflödeskedja.

Ett steg för minskat klimatavtryck*

Se vår senaste tv-reklam här. Den visar hur du kan minska ditt koldioxidavtryck genom att njuta av en god Quorn-måltid.

Påverka klimatet från ditt eget kök

På våra storsäljare hittar du en klimatbarometer, som underlättar för dig som konsument att kunna göra bra val för planeten. Ta reda på hur stort klimatavtrycket är för en måltid med Quorn jämfört med hur stor klimatbudget vi har att förhålla oss till nedan.

Ta reda på mer

Bolognese med Quorn Färs

0,5 kg CO2e(Per portion)

Fråga gärna!

Vi vill vara transparenta och tydliga i vårt hållbarhetsarbete. Nedan hittar du svaren på några av de vanligaste frågor vi får. Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta oss gärna.

Vad är koldioxidavtryck?

Hur har Quorn beräknat koldioxidavtrycket för sina produkter?

Vad är Carbon Trust?

Hållbarhet

Vill du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete? Läs här eller ladda ner vår senaste hållbarhetsrapport.

Ta reda på mer