Skip to main content
  1. Home
  2. Intolerans

Intolerans

Kan jag vara överkänslig mot Quornprodukter?

Quorn® har ätits i över 30 år, och runt fem miljarder Quornmåltider har serverats.

Quornprodukter kan dock innehålla allergener som ägg, mjölk och gluten. Sådan information framgår tydligt i innehållsdeklarationen och allergiinformationen.

Enstaka allergiska reaktioner har skett efter intag av produkter som innehåller mycoprotein. Mycoprotein är rikt på protein och fibrer, vilket kan skapa intolerans hos vissa människor.

En frekvensanalys av konsumentreaktioner på mycoprotein utförd av Dr Steve Taylor, Food Allergy Research and Resource Program, University of Nebraska–Lincoln i den amerikanska delstaten Nebraska, visade att det under en 15-årsperiod fanns ett rapporterat sjukdomsfall på 1,85 miljoner Quorn-portioner och i fråga om frekvensen av rent allergiska reaktioner fanns ett fall på 24,3 miljoner portioner. Dr Taylors systematiska evidensgranskning visar att förekomsten av allergiska reaktioner är fortsatt exceptionellt låg, och hans slutsatser har publicerats i tidskriften Current Developments in Nutrition https://academic.oup.com/cdn/article/3/6/nzz021/5427912. Vid en presentation på American Society for Nutritions årliga konferens i juni 2018 uttalade Dr Taylor följande: ”Quorn är enligt min expertvärdering säkrare än många andra proteinkällor, baserat på mycket få klagomål som avser allergiska reaktioner.”

All mat som innehåller protein kan potentiellt orsaka negativa reaktioner hos vissa konsumenter. Cirka en av 200 personer antas ha intolerans mot exempelvis soja.