Skip to main content
 1. Home
 2. Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

Quorn Foods (”Quorn Foods”, "vi", ”oss”, ”vår”) respekterar din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter. Det här sekretessmeddelandet förklarar hur vi tar hand om dina personuppgifter när du använder vår webbplats eller vid annan onlinenärvaro som hanteras av oss, inklusive sociala mediekanaler, eller när du lämnar ut personuppgifter till oss via post, e-post eller telefon, och upplyser dig om din rätt till integritet. Här finns länkar till specifika områden:

 1. VIKTIG INFORMATION OCH VILKA VI ÄR
 2. UPPGIFTER VI SAMLAR IN OM DIG
 3. HUR SAMLAS DINA PERSONUPPGIFTER IN?
 4. HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER
 5. UTLÄMNANDE AV DINA PERSONUPPGIFTER
 6. LÄNDER SOM DINA PERSONUPPGIFTER KOMMER ATT SKICKAS TILL OCH VARFÖR
 7. DATASÄKERHET
 8. DATALAGRING
 9. DINA JURIDISKA RÄTTIGHETER

1. VIKTIG INFORMATION OCH VILKA VI ÄR

SYFTET MED SEKRETESSMEDDELANDET

Det här sekretessmeddelandet innehåller information om hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Det är viktigt att du läser meddelandet tillsammans med övriga sekretessmeddelanden vi lämnar när vi samlar in eller behandlar personuppgifter om dig så att du är fullt medveten om hur och varför vi använder dina uppgifter. Detta meddelande kompletterar övriga meddelanden och är inte avsett att ersätta dem.

REGISTERANSVARIG

Marlow Foods Limited (t/a Quorn Foods) registrerad i England och Wales med företagsnummer 01752242 och vårt registrerade kontor vid Station Road, Stokesley, TS9 7AB, är registeransvarig med ansvar för dina personuppgifter.

Vi har utsett en datasekretesschef som tar hand om frågor i anslutning till detta meddelande. Om du har några frågor, kommentarer eller begäran, kontakta oss via nedanstående uppgifter eller genom att fylla i kontaktformuläret.

KONTAKTINFORMATION

Namn eller titel för datasekretesschef: David Bigley.

E-postadress: customer.services@quornfoods.com.

Postadress: Consumer Service, Quorn Foods, Station Road, Stokesley, North Yorkshire, TS9 7BR.

Du har rätt att avge klagomål när som helst till Information Commissioner’s Office (ICO), tillsynsmyndighet för frågor som rör dataskydd (www.ico.org.uk). Vi skulle dock uppskatta möjligheten att åtgärda dina problem innan du kontaktar ICO, så kontakta oss i första skedet.

ÄNDRINGAR AV SEKRETESSMEDDELANDE

Denna version uppdaterades senast 13 december 2019; äldre versioner kan erhållas genom att kontakta oss. De eventuella ändringar som vi gör i vår sekretesspolicy i framtiden kommer att publiceras på den här sidan.

TREDJEDPARTSLÄNKAR

Vår webbplats kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser, insticksprogram och appar. Genom att klicka på länkarna eller aktivera anslutningarna kan tredje part samla in och dela data om dig. Vi kontrollerar inte tredjepartswebbplatserna och har inte ansvar för dem. När du lämnar vår webbplats rekommenderar vi att du läser varje enskilt sekretessmeddelande på den webbplats du besöker.

2. UPPGIFTER VI SAMLAR IN OM DIG

Personuppgifter eller personlig information är all information om en individ som kan identifiera individen. Den inkluderar inte uppgifter om identiteten har tagits bort (anonyma uppgifter).

Vi samlar in, använder, lagrar och överför olika typer av personliga uppgifter om dig enligt följande:

 • Identetsuppgifter innehåller namn och titel.
 • Kontaktuppgifter innehåller adress, e-postadress och telefonnummer.
 • Tekniska data innehåller IP-adress (Internet Protocol), tidszon och plats, trafikdata, webbloggar, operativsystem och webbläsartyp samt övrig teknik på de enheter du använder för att få åtkomst till vår webbplats.
 • Användaruppgifter innehåller information om hur du använder och hur din webbläsare interagerar med vår webbplats.
 • Marknadsförings- och kommunikationsuppgifter innehåller dina preferenser när du tar emot marknadsföring och kommunikationer.

Vi samlar också in, använder och delar aggregerade data som statistiska eller demografiska data, inklusive om webbläsarsurfning och mönster, för olika syften inklusive systemadministration. Aggregerade data kan hämtas från dina personuppgifter men anses inte utgöra personuppgifter enligt lag eftersom de inte direkt eller indirekt avslöjar din identitet.

3. HUR SAMLAS DINA PERSONUPPGIFTER IN?

Vi använder olika metoder för att samla in uppgifter från och om dig, inklusive följande:

 • Direkta interaktioner. DDu kan ge oss dina uppgifter genom att fylla i blanketter eller motsvarande via post, telefon, e-post eller sociala medier. Detta inkluderar de personuppgifter du ger när du:
  • begär att marknadsföring skickas till dig
  • förser oss med dina uppgifter vid ett event
  • deltar i en tävling, kampanj eller undersökning
  • använder eventualla interaktiva funktioner på vår webbplats
  • kontaktar oss eller ger oss eventuell feedback.
 • Automatiserad teknik eller interaktioner. När du interagerar med vår webbplats kan vi automatiskt samla in användningsdata eller tekniska data om din utrustning, webbaktivitet, beteendemönster och allmän internetanvändning. Vi samlar in detta genom att använda cookies och andra liknande tekniker (se vår cookiepolicy för mer information).

4. HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter när lagen så tillåter. Vanligen använder vi dem under följande omständigheter:

 • om vi behöver gå in i eller göra ett avtal med dig
 • om det är nödvändigt för våra legitima intressen (eller en tredje parts) och dina intressen och rättigheter inte åsidosätter dem
 • där vi måste följa rättsliga eller regelmässiga krav.

Du kan ta reda på mer om de rättsliga grunderna här: https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/lawful-basis-for-processing/#ib3.

I allmänhet förlitar vi oss inte på samtycke som rättslig grund för att bearbeta dina personuppgifter till annat än direktmarknadsföring. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till marknadsföring.

VAD ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER TILL?

Nedan beskriver vi alla de sätt som vi använder din personliga information på och de rättsliga grunder vi förlitar oss på när vi använder den. Vi har även identifierat vilka våra legitima intressen är, när det är lämpligt. Observera att vi kan använda dina personuppgifter mer än en gång, beroende på i vilket syfte vi använder dina uppgifter.

Syfte/aktivitetTyp av uppgifterLaglig grund för bearbetning
För att hantera vår relation med dig:
(a) Meddela dig om ändringar av våra villkor eller sekretesspolicy eller webbplats
(b) Hantera kundkontakter, frågor, krav, klagomål eller dispyter
(c) Be dig att lämna en recension eller delta i en undersökning
Identitet, Kontakt, Marknadsföring och kommunikation(a) För att genomföra ett avtal med dig eller för att vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås med dig
(b) Nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse
(c) Nödvändigt för våra legitima intressen (för att hålla våra register uppdaterade, för att studera hur kunder använder våra produkter/tjänster, för att utveckla vår verksamhet och informera om vår marknadsföringsstrategi)
För att du ska kunna delta i en dragning, tävling eller en undersökningIdentitet, Kontakt, Användning, Marknadsföring och kommunikation(a) För att genomföra ett avtal med dig eller för att vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås med dig
(b) Nödvändigt för våra legitima intressen (för att studera hur kunder använder våra produkter/tjänster, att utveckla dessa och utveckla vår verksamhet)
För att dela information om våra nya produkter, våra produkter som anses vara av intresse, kampanjer och specialerbjudanden på våra produkterIdentitet, kontakt, Användning, Teknisk, Marknadsföring och kommunikation(a) Samtycke: Om du begär information av oss eller om du gav oss information i marknadsföringssyfte
För att administrera och skydda vår verksamhet och webbplats (inklusive felsökning, dataanalys, testning, systemunderhåll, support, rapportering och datavärdskap)Identitet, Kontakt, TekniskNödvändigt för våra legitima intressen (för att driva vår verksamhet, administration och IT-tjänster, nätverkssäkerhet, för att förhindra bedrägerier och i samband med en verksamhets omorganisation eller omstrukturering inom koncern)
För att använda dataanalys för att förbättra vår webbplats, produkter/tjänster, marknadsföring, kundrelationer och erfarenheter och bedöma utvecklingen inom vår webbplatsTeknisk, AnvändningNödvändigt för våra legitima intressen (för att definiera olika typer av kunder för våra produkter och tjänster, för att hålla vår webbplats uppdaterad och relevant, för att utveckla vår verksamhet och informera om vår marknadsföringsstrategi)

Kontakta oss om du vill ha information om den lag som vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter, där fler än en användning har angetts i tabellen.

KAMPANJERBJUDANDEN FRÅN OSS

Vi kan använda din identitet, kontakt-, tekniska och användaruppgifter, marknadsföring och kommunikation för att komma fram till vad vi tror att du vill ha eller behöver, eller vad som kan intressera dig. Det är så vi bestämmer vilka produkter och erbjudanden som kan vara relevanta för dig (vi kallar det marknadsföring). Du får marknadsföringsmaterial från oss, endast om du har begärt information av oss eller om du har gett oss din information i marknadsföringssyfte och om du inte har tackat nej till att ta emot marknadsföring.

TREDJEPARTSMARKNADSFÖRING

Vi kommer att begära ditt medgivande innan vi delar dina personuppgifter med någon tredje part i marknadsföringssyfte.

TACKA NEJ TILL MARKNADSFÖRING

Du kan be oss eller tredje part att sluta skicka marknadsföringsmeddelanden när som helst genom att kontakta oss på unsubscribe@quornfoods.com. Om du väljer att inte ta emot marknadsföringsmeddelandena, tillämpas det inte på personuppgifter där vi förlitar oss på lagenlig användning utöver samtycke för att behandla personuppgifter.

COOKIES

Information om de cookies vi använder på quorn.se hittar du här.

FÖRÄNDRING AV SYFTE

Vi använder endast dina personuppgifter i det syfte som vi samlade in dem, utom om vi anser att det är rimligt att vi behöver dem i ett annat syfte och det är förenligt med det ursprungliga. Du är välkommen att kontakta oss, om du vill ha en förklaring av hur det nya syftet är förenligt med det ursprungliga.

Vänligen notera att vi kan behandla eller lämna ut dina personuppgifter utan din vetskap eller samtycke, i enlighet med ovanstående regler, när det krävs eller lagen medger det. Det omfattar utbyte av information med andra företag och organisationer i syfte att skydda mot bedrägerier.

5. UTLÄMNANDE AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kan dela din personliga information med följande parter för syften i tabellen i punkt 4 ovan.

 • Andra företag i Quorn Foods-koncernen som agerar som gemensamt registeransvariga eller datahanterare.
 • Tjänsteleverantörer som tillhandahåller kundservice-, marknadsförings- och IT- och systemadministrationstjänster.
 • Professionella rådgivare inklusive advokater, banktjänstemän, revisorer och försäkringsgivare som tillhandahåller bank-, juridiska, försäkrings- och redovisningstjänster.
 • Skattemyndighet, tillsynsmyndigheter och andra myndigheter som kräver rapportering av aktiviteter under vissa omständigheter.
 • Tredje parter till vilka vi kan välja att sälja, överföra eller slå ihop delar av vår verksamhet eller våra tillgångar. Alternativt kan vi förvärva andra företag eller gå samman med dem. Om en förändring sker i vår verksamhet, kan de nya ägarna använda dina personuppgifter på samma sätt som anges i detta meddelande.

Vi kräver att alla tredje parter respekterar säkerheten hos dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med lagen. Vi tillåter inte att våra tredjeparts tjänsteleverantörer använder dina personuppgifter för egna syften och tillåter endast att de behandlar dem för angivna ändamål och i enlighet med våra anvisningar.

6. LÄNDER SOM DINA PERSONUPPGIFTER KOMMER ATT SKICKAS TILL OCH VARFÖR

Eftersom Quorn Foods bedriver verksamhet världen över, kan dina personuppgifter korsa internationella gränser när de överförs. Det här avsnittet beskriver när det kan hända och hur vi skyddar din integritet och dina rättigheter.

Om du kontaktar oss från ett land utanför Storbritannien och Nordirland – när du uppger information till oss – uppger du den till Quorn Foods i Storbritannien och Nordirland, där våra webbplatsservrar finns. För att kunna svara på kontaktmeddelanden, förfrågningar och klagomål, kan informationen som du uppger till oss komma att överföras till, behandlas av och delas med andra företag i vår företagsgrupp eller partner i andra länder, som hjälper oss att leverera våra tjänster samt hantera och slutföra ditt ärende. I vissa situationer inbegriper det att överföra dina personuppgifter utanför Storbritannien och Nordirland till det land där företaget i företagsgruppen eller partnern som hanterar ärendet finns. De andra länderna kanske inte har en dataskyddslag som är lika omfattande eller ger samma skyddsnivå som gällande lag i Storbritannien och Nordirland. Om du till exempel är kund i Filippinerna och har skickat in din förfrågan från Filippinerna, är det berörd part i Filippinerna som kommer att dela dina personuppgifter med vårt kontor i Filippinerna, så att de kan hjälpa oss att hantera och slutföra ditt ärende. Om du kontaktar oss via webbplatser för Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) samt Storbritannien och Nordirland, överförs inte dina personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Storbritannien och Nordirland.

När vi överför dina personuppgifter till länder utanför Storbritannien och Nordirland vidtar vi åtgärder för att säkerställa ett liknande skydd av uppgifterna, genom att kräva att de företag i företagsgruppen eller tredjepartsföretag som får dina uppgifter tillhandahåller ett adekvat skydd av uppgifterna, när tillämpliga dataskyddslagar kräver det eller är otillräckliga.

Om du vill veta mer om internationella överföringar av dina personuppgifter, kan du kontakta vår dataskyddschef på customer.services@quornfoods.com.

7. DATASÄKERHET

Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter tappas bort av misstag, används eller ges obehörig åtkomst, ändras eller lämnas ut. Därutöver begränsar vi tillgången till dina uppgifter till medarbetare, ombud, underleverantörer och annan tredje part som har ett affärsbehov av att känna till uppgifterna. De kan endast behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner, och de har tystnadsplikt.

Vi har rutiner för att hantera alla personuppgiftsincidenter. Vi informerar dig och ansvarig tillsynsmyndighet om personuppgiftsincidenter, när det är lämpligt eller krävs enligt lag.

8. DATALAGRING

Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge som behövs för att uppfylla de syften som vi samlat in dem för, inklusive för att tillfredsställa alla rättsliga, räkenskapsmässiga eller rapporteringskrav.

För att fastställa den lämpligaste lagringstiden för personuppgifter, överväger vi belopp, karaktär och känslighet för personuppgifterna, risken för skada vid obehörig användning eller avslöjande av dina personuppgifter, för vilket ändamål vi behandlar dina personuppgifter och om vi kan uppnå dessa syften genom andra medel och tillämpliga rättsliga krav. Detaljer kring lagringstider för dina personuppgifter finns i vår lagringspolicy som du kan begära att få genom att kontakta oss.

Det är viktigt att de personuppgifter som vi har om dig är korrekta och aktuella. Informera oss om dina personuppgifter ändras under din kontakt med oss.

9. DINA JURIDISKA RÄTTIGHETER

I vissa fall har du rättigheter enligt lag om skydd av dina personuppgifter. Dessa inkluderar:

 • begäran om åtkomst till dina personuppgifter
 • begäran om rättelse av dina personuppgifter
 • begäran om radering av dina personuppgifter
 • invändning mot hantering av dina personuppgifter
 • begäran om restriktion av bearbetning av dina personuppgifter
 • begäran om överföring av dina personuppgifter
 • rätten att återkalla medgivande.

Du kan ta reda på mer om dina rättigheter här: https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/.

Om du vill använda några av dessa rättigheter, kontakta oss via e-post på customer.services@quornfoods.com.

Det kostar inget att få tillgång till dina personuppgifter (eller att utöva andra rättigheter). Men vi får ta ut en rimlig avgift om din ansökan är uppenbart ogrundad, upprepad eller överdriven. Alternativt kan vi vägra att följa din begäran under dessa omständigheter.

Vi kan behöva bevis på din identitet. Det är en säkerhetsåtgärd för att se till att personuppgifter inte lämnas ut till någon person som inte har rätt att få dem.