Sekretesspolicy

Marlow Foods Limited (ägaren av varumärket Quorn®) är angelägna om att skydda och respektera ditt privatliv.

Denna sekretesspolicy utgör en del av våra användarvillkor och förklarar:

 • Vilka personuppgifter vi samlar in, hur vi lagrar personuppgifterna och vilka vi delar dem med
 • Hur vi använder personuppgifterna, hur vi förvarar dem och vem vi delar dem med
 • Hur du kan uppdatera dina personuppgifter och ta reda på vilka personuppgifter vi har om dig.

I denna sekretesspolicy:

 • avser “du”, dig alltså kunden och/eller användaren av vår webbplats
 • avser “Marlow Foods”, “vi”, och “vår” Marlow Foods Limited, ett bolag som är registrerat enligt lagarna i England och Wales med organisationsnummer 01752242 och som har sitt registrerade säte på adressen Station Road, Stokesley, TS9 7AB, Storbritannien.
 • avser “personuppgifter” information som identifierar dig och som kan omfatta ditt namn, adress, e-postadress, födelsedatum, kund- och marknadspreferenser och information om kredit/betalkort.

I det avseende som avses i UK Data Protection Act 1998 (“Brittiska personuppgiftslagen”), är Marlow Foods registeransvarig. Vårt registreringsnummer hos UK Information Commissioner’s Office är Z7065722. Vår utnämnda representant för dataskyddssyften kan kontaktas på kundservice@quornfoods.com eller genom att fylla i formuläret “Kontakta oss” som finns på http://www.quorn.se/kontakt/.

Vi kan ändra eller uppdatera villkoren i denna sekretesspolicy när som helst och du får därför kontrollera den ofta. Vår sekretesspolicy kommer alltid att visa datumet när den senast uppdaterades och detta kommer att ändras när vi än ändrar vår sekretesspolicy. Din fortsatta användning av vår webbplats innebär att du accepterar den ändrade sekretesspolicyn.

Medan denna policy anger vår allmänna policy om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter kan vi under vissa omständigheter informera dig om att olika villkor tillämpas för insamling och användning av dina personuppgifter.

1. PERSONUPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN

a. Personuppgifter som du direkt tillhandahåller

I samband med vår webbplats kan vi samla in och hantera följande personuppgifter som vi mottar direkt från dig, inkluderat information som du ger oss eller genom din användning av vår webbplats:

 • Dina kontaktuppgifter: Personuppgifter såsom namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, ditt faxnummer och din adress.
 • Korrespondens med dig: Om du kontaktar oss för teknisk support eller kundtjänst, kan vi spara inspelningar av korrespondensen, som inkluderar dina personuppgifter.
 • Marknadsföring och information om stamkunder: Om du anmäler dig till något av våra nät- eller andra marknadsförings- eller stamkundsprogram, kommer vi att samla in personuppgifter (såsom namn, e-postadress, adress, födelsedatum och telefonnummer), för att registrera dig i marknadsförings eller stamkundsprogram.
 • Kundundersökningar: Vi kan be dig att fylla i undersökningar som vi använder i undersökningssyften och om du väljer att svara på dessa undersökningar kommer vi att samla in personuppgifter från dig via dina svar.

b. Teknisk information och användningsinformation

När du får åtkomst till vår webbplats, samlar vi in teknisk information såsom uppgifter om ditt datasystem och uppgifter om dina besök på vår webbplats inkluderat, dock ej begränsat till uppgifter om trafik, plats, serverloggar och andra kommunikationsuppgifter och resurser som du får åtkomst till. Vänligen se avdelningen IP-adresser och cookies nedan för att lära dig mer om detta.

2. HUR VI SAMLAR IN PERSONUPPGIFTER

IP-adresser och cookies

När du besöker vår webbplats, kan vi samla in teknisk information för systemadministration, för att bevaka och analysera trafik till vår webbplats, för att förbättra vår webbplats, för att göra din upplevelse på vår webbplats personlig, för att lösa tekniska problem på vår webbplats och för att rapportera kollektiv information för våra marknadsförare och partners. Den kollektiva informationen är statistiska uppgifter om våra användares sökningar och mönster och den identifierar inte någon individ. Vi använder serverns loggfiler och spårningstekniker inkluderat cookies, IP-adresser, single-pixle GIF-bildfiler (även kallade “webbfyrar”), webbläsarinformation, datum och tid som du tillbringade på vår webbplats och annan liknande information.

Mer om cookies

Vi erhåller information om din allmänna användning av internet genom att använda en cookie-fil som förvaras på en enhet som du använder för att få åtkomst till vår webbplats. Cookies innehåller information som överförs till din dator. De hjälper oss att förbättra vår webbplats och att leverera en bättre och mer personligt anpassad tjänst. Till exempel, möjliggör de för oss att:

 • Beräkna vår publikstorlek och användarmönster
 • Lagra information om dina preferenser, och för att tillåta oss att anpassa webbplatsen efter dina individuella intressen
 • Känna igen när du återkommer till vår webbplats.

Vi använder följande cookies som gäller Google Analytics för att spåra antalet besökare och beteenden på vår webbplats:

 • _utma - används för att identifiera hur många unika besök vår webbplats har haft
 • _utmb - används för att starta en användarsession. Tillsammans med _utmc, berättar detta för oss hur länge en användare har varit på vår webbplats
 • _utmb - används för att avsluta en användarsession
 • _utmz - berättar för oss var en användare kommer från (t. ex. från en sökmotor eller från en länk till vår webbplats från en annan webbplats).

Vi använder också session cookies som raderas så snart du har stängt din webbläsare, server-side cookies och en automatisk login cookie om du väljer att tillåta automatisk inloggning.

Visst innehåll på vår webbplats kan skötas av utomstående parter som kan placera cookies på din dator likaså, till exempel för att mäta effektiviteten i en viss del av innehållet. Vänligen notera att detta inte kommer att möjliggöra för utomstående parter att få åtkomst till dina personuppgifter.

Du kan vägra att acceptera cookies genom att ändra din webbläsares inställningar. Dock, om du väljer denna inställning är det möjligt att du inte kan få åtkomst till vissa delar av vår webbplats. Om du inte har justerat dina webbläsarinställningar så att den vägrar cookies, kommer vårt system att sända ut cookies när du loggar in på vår webbplats. För att lära dig mer om cookies, inkluderat hur man kan se hur cookies har spelats in och hur man hanterar och raderar dem, besök www.allaboutcookies.org.

Du kan välja bort Google Analytics cookies genom att använda Google Analytics Opt-out Browser Add-on som är tillgänglig på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

3. HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER

Vi använder dina personuppgifter (och kan tillåta utomstående parter som vi utser att hjälpa oss) för att:

 • Fullfölja tjänster som du ber om
 • Säkerställa att innehåll på vår webbplats presenteras på det mest effektiva sättet för dig och din dator
 • Meddela dig om ändringar i våra tjänster, vår webbplats eller våra användarvillkor (inkluderat denna sekretesspolicy) eller kommande evenemang eller tjänster
 • Övervaka din användning av vår webbplats
 • Tillhandahålla kundsupportjänster och svara på dina frågor
 • Tillhandahålla dig information, produkter eller tjänster som du kan begära från oss eller som vi tror kan intressera dig, om du har samtyckt till att bli kontaktad i sådana syften
 • Tillåter dig att delta i interaktiva inslag på vår webbplats, när du väljer att göra det

Tillhandahåller dig med information om varor och tjänster som kan vara av intresse för dig när du har samtyckt till att bli kontaktad för sådana syften.

När du har samtyckt till detta kan vi kontakta dig för ovanstående syften via telefon, e-post, text eller SMS-meddelanden, brev eller andra medel.

Genom att tillhandahålla personuppgifter till oss, samtycker du till hanteringen av dina personuppgifter på detta sätt.

4. VAR VI LAGRAR DINA PERSONUPPGIFTER

Alla personuppgifter vi samlar in från dig eller om dig lagras på våra säkra servrar. Våra servrar är baserade i Storbritannien men personuppgifterna som vi samlar in om dig kan överföras till, och lagras på en destination utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (“EES”). De kan också hanteras av personal som verkar utanför EEA som arbetar för oss eller för en av våra leverantörer. Sådan personal kan vara engagerad i, bland annat, förvaltning av våra rankningssystem, analys av kollektiva uppgifter, och tillhandahållande av supporttjänster åt dig. Genom att använda vår webbplats, samtycker du till överföring, lagring eller hantering av dina personuppgifter utanför EES.

Tyvärr är överföring av information via Internet inte helt säker. Även om vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera säkerheten för dina personuppgifter som överförs till vår webbplats, därför sker all överföring på egen risk. Så snart vi har mottagit dina personuppgifter kommer vi att använda strikta förfaranden och säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra obehörig åtkomst.

5. AVSLÖJANDE AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kan föra dina personuppgifter vidare till vår företagsgrupp och närstående bolag.

Vi kan föra dina personuppgifter vidare till tredje parter under omständigheterna nedan men vi kommer alltid att säkerställa att nämnda utomstående parter tvingas att skydda de personuppgifter de mottar och de är inte behöriga att använda dem för något annat syfte än det syfte för vilket de fördes vidare till dem.

 • Externa tjänsteleverantörer: när vi använder externa tjänsteleverantörer för att tillhandahålla tjänster för oss inkluderat hosting, webbplatsanalys, e-posttjänster, marknadsundersökningar, marknadsföring eller kundtjänster.
 • Fusion eller försäljning: I händelse av en faktisk eller potentiell (inkluderat som en del av förhandlingarna) sammanslagning eller försäljning av alla eller väsentligen alla våra tillgångar till en utomstående part, kan vi överföra dina personuppgifter till den potentiella köparen eller det bolag som efterträder oss.
 • Rättsliga skyldigheter: Om vi är skyldiga att lämna ut eller dela dina personuppgifter för att uppfylla en rättslig skyldighet, till exempel, om vi är föremål för ett domstolsbeslut att avslöja dina personuppgifter.
 • Genomdrivning av våra användarvillkor: I syfte att genomdriva eller tillämpa våra användarvillkor kan vi överföra dina personuppgifter till tredje part för att hjälpa oss med genomförandet.
 • Skydd av vårt företag eller andra kunder: För att skydda Marlow Foods, våra kunders eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet. Detta inkluderar utbyte av information med andra bolag och organisationer i syfte att skydda dig från bedrägeri samt ålders- och identitetskontroll.

6. DINA RÄTTIGHETER

Den brittiska personuppgiftslagen ger dig följande rättigheter, i tillämpliga fall:

 • Förhindrar att dina personuppgifter används i marknadsföringssyften: Du har rätt att be oss att inte hantera dina personuppgifter i marknadsföringssyften. Du kan utöva denna rättighet i början genom att markera vissa rutor i formulär som vi använder för att samla in dina personuppgifter. Du kan också utöva rättigheten när som helst genom att kontakta oss på kundservice@quornfoods.com .
 • Åtkomsträttigheter till de personuppgifter som vi har om dig: Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har om dig. All åtkomst kan vara föremål för en avgift enligt tillämplig lag (i annat fall, 10 £) för att uppfylla våra kostnader i att tillhandahålla dig uppgifter om personuppgifter som vi har om dig.
 • Rätt att uppdatera dina personuppgifter: Om du skulle vilja ändra eller uppdatera någon del av dina personuppgifter och inte kan göra det på vår webbplats, vänligen e-posta oss på kundservice@quornfoods.com.

7. LÄNKAR

Vår webbplats kan, när som helst, innehålla länkar till och från utomstående parters webbplatser, inkluderat våra annonsörers, samarbetspartners och närstående bolags webbplatser. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser, vänligen notera att dessa webbplatser har sina egna sekretesspolicyer och att vi inte åtar oss något ansvar eller skadeståndsansvar för dessa sekretesspolicyer. Vänligen kontrollera dessa sekretesspolicyer innan du skickar in några personuppgifter till dessa webbplatser.

8. DINA RÄTTIGHETER TILL PERSONLIG INTEGRITET ENLIGT KALIFORNISK LAG

Den kaliforniska civillagen, avsnitt 1798.83, tillåter våra kunder eller användare av vår webbplats som bor i Kalifornien att be om viss information beträffande vårt avslöjande av deras personuppgifter till utomstående parter för nämnda parters direkta marknadsföringssyften. För att göra en sådan förfrågan, vänligen mejla till kundservice@quornfoods.com.

9. BARN

Vi samlar inte med vetskap in eller behåller information i samband med webbplatsen från användare under 13 år. Vi kommer inte att fråga användare under 13 år om några personuppgifter. Om du är under 13 år kommer vi be dig att inte sända oss några personuppgifter förutom om du har tillstånd från förälder eller vårdnadshavare.

10. KONTAKTA OSS

Frågor, kommentarer och förfrågningar angående denna sekretesspolicy välkomnas och ska skickas till kundservice@quornfoods.com.

Denna sekretesspolicy uppdaterades senast den 15 oktober 2013.