Skip to main content

Sekretesspolicy

Quorn Foods ("Quorn Foods", "vi", "oss", "vår") respekterar sekretessen för varje individ som besöker vår webbsida och strävar efter att skydda dina personuppgifter. Detta sekretessmeddelande informerar dig om hur vi övervakar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats och berättar om dina sekretessrättigheter. Detta sekretessmeddelande ges i ett mångbottnat format så att du kan klicka genom specifika områden nedan.

 1. VIKTIG INFORMATION OCH VILKA VI ÄR
 2. DE UPPGIFTER VI SAMLAR IN OM DIG
 3. HUR SAMLAS DINA PERSONUPPGIFTER IN
 4. HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER
 5. UTLÄMNANDE AV DINA PERSONUPPGIFTER
 6. LÄNDER SOM DINA PERSONUPPGIFTER KOMMER ATT SKICKAS TILL OCH VARFÖR
 7. DATASÄKERHET
 8. DATALAGRING
 9. DINA JURIDISKA RÄTTIGHETER

1. VIKTIG INFORMATION OCH VILKA VI ÄR

SYFTET MED DETTA SEKRETESSMEDDELANDE

Detta sekretessmeddelande innehåller information om hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Det är viktigt att du läser det här sekretessmeddelandet tillsammans med alla övriga sekretessmeddelanden vi kan erbjuda vid särskilda tillfällen när vi samlar in eller behandlar personuppgifter om dig så att du är fullt medveten om hur och varför vi använder dina uppgifter. Detta meddelande kompletterar övriga meddelanden och är inte avsett att ersätta dessa.

Denna webbsida är inte avsedd för barn och vi samlar inte medvetet in uppgifter om barn.

REGISTERANSVARIG

Marlow Foods Limited (t/a Quorn Foods) registrerad i England och Wales med företagsnummer 01752242 och vårt registrerade kontor vid Station Road, Stokesley, TS9 7AB, är registeransvarig och är ansvarig för dina personuppgifter.

Vi har utsett en datasekretesschef som ansvarar för tillsynen i förhållande till detta meddelande. Om du har några frågor, kommentarer eller begäran, kontakta oss genom att använda nedanstående uppgifter eller genom att fylla i detta kontaktformulär.

CONTACT DETAILS

Namn eller titel för datasekretesschef: David Bigley.

E-postadress: customer.services@quornfoods.com.

Postadress: Consumer Service, Quorn Foods, Station Road, Stokesley, North Yorkshire, TS9 7BR.

Du har rätt att avge ett klagomål när som helst till Information Commissioner’s Office (ICO), tillsynsmyndighet för frågor som rör dataskydd (www.ico.org.uk). Vi skulle dock uppskatta möjligheten att åtgärda dina problem innan du kontaktar ICO, så kontakta oss i första skedet.

ÄNDRINGAR AV SEKRETESSMEDDELANDE

Senast denna version uppdaterades var den 26 mars 2018 och äldre versioner kan erhållas genom att kontakta oss. De eventuella ändringar som vi gör i vår sekretesspolicy i framtiden kommer att postas på denna sida.

TREDJEPARTSLÄNKAR

Denna webbsida kan inkludera länkar till tredjeparts webbsidor, insticksprogram och applikationer. Genom att klicka på dessa länkar eller aktivera dessa anslutningar kan tredje parter samla in eller dela data om dig. Vi kontrollerar inte dessa webbsidor från tredje part och tar inget ansvar för deras sekretessmeddelanden. När du lämnar vår webbplats rekommenderar vi att du läser varje enskilt sekretessmeddelande för den webbplats du besöker.

2. DE UPPGIFTER VI SAMLAR IN OM DIG

Personuppgifter eller personlig information innebär all information om en individ från vilken den personen kan identifieras. Den inkluderar inte uppgifter om identiteten har tagits bort (anonyma uppgifter).

Vi kan samla in, använda, lagra och överföra olika typer av personliga uppgifter om dig enligt följande:

 • Identetsuppgifter inkluderar namn och titel.
 • Kontaktuppgifter inkluderar adress, e-postadress och telefonnummer.
 • Tekniska data inkluderar IP-adress (Internet Protocol) adress, tidszon och plats, trafikdata, webbloggar, operativsystem och webbläsartyp och övrig teknologi på de enheter du använder för att få åtkomst till denna webbsida.
 • Användaruppgifter inkluderar information kring hur du använder vår webbsida.
 • Marknadsförings- och kommunikationsuppgifter inkluderar dina preferenser vid mottagande av marknadsföring och kommunikationer.

Vi kan också samla in, använda och dela aggregerade data såsom statistiska eller demografiska data, inklusive om webbläsarsurfning och mönster, för alla syften inklusive systemadministration. Aggregerade data kan hämtas från dina personuppgifter men anses inte utgöra personuppgifter enligt lagstiftningen eftersom dessa uppgifter inte direkt eller indirekt avslöjar din identitet.

3. HUR SAMLAS DINA PERSONUPPGIFTER IN?

Vi använder olika metoder för att samla in uppgifter från och om dig inklusive genom:

 • Direkta interaktioner. Du kan ge oss dina uppgifter genom att fylla i blanketter eller motsvarande med oss via post, telefon, e-post eller på annat vis. Detta inkluderar de personuppgifter du ger när du:
  • begär att marknadsföring skickas till dig;
  • förser oss med dina uppgifter vid ett event;
  • deltar i en tävling, kampanj eller undersökning;
  • använder eventuella interaktiva funktioner på vår webbsida; eller
  • kontaktar oss eller ger oss neventuell feedback.
 • Automatiserad teknik eller interaktioner. Du kan interagera med vår webbplats, vi kan automatiskt samla in tekniska data om utrustningen, surfning och mönster och allmän internetanvändning. Vi samlar in detta genom att använda cookies och liknande teknologier.

4. HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter när lagen så tillåter. Vanligen använder vi dina personuppgifter under följande omständigheter:

 • Om vi behöver gå in i eller utföra ett avtal med dig.
 • Om det är nödvändigt för våra legitima intressen (eller en tredje part) och dina intressen och rättigheter inte åsidosätter dessa intressen.
 • Där vi måste följa rättsliga eller regelmässiga krav.

Du kan ta reda på mer om dessa rättsliga grunder här: https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/lawful-basis-for-processing/#ib3.

Generellt sett förlitar vi oss inte på samtycke som rättslig grund för att bearbeta dina personuppgifter på annat sätt än i förhållande till att skicka direktmarknadsföring. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till marknadsföring.

DE ÄNDAMÅL FÖR VILKA VI KOMMER ATT ANVÄNDA DINA PERSONUPPGIFTER

Nedan beskriver vi de sätt vi planerar att använda din personliga information på, och den rättsliga grund vi förlitar oss på att göra så. Vi har också identifierat vilka våra legitima intressen är när så är lämpligt. Observera att kan behandla dina personuppgifter på mer än en laglig grund beroende på det specifika syfte för vilket vi använder dina uppgifter.

Syfte/aktivitet Typ av uppgifter Laglig grund för bearbetning
Att hantera vår relation med dig: (a) Meddela dig om ändringar av våra villkor eller sekretesspolicy eller webbsida (b) Be dig om att ge en recension eller genomföra en undersökning (c) Hantera kundkontakter, frågor, påståenden, klagomål eller dispyter Identitet, Kontakt, Marknadsföring och kommunikation (a) Genomförande av ett avtal med dig eller för att vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal görs med dig (b) Nödvändig för att följa en rättslig förpliktelse (c) Nödvändig för våra legitima intressen (för att hålla våra register uppdaterade, för att studera hur kunderna använder våra produkter/tjänster, för att utveckla vår verksamhet och informera kring vår marknadsföringsstrategi)
För att du ska kunna delta i en dragning, tävling eller delta i en undersökning Identitet, Kontakt, Användning, Marknadsföring och kommunikation (a) Genomförandet av ett avtal med dig eller för att vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal görs med dig (c) Nödvändig för våra legitima intressen (för att studera hur kunderna använder våra produkter/tjänster, att utveckla dessa och utveckla vår verksamhet)
Att förvalta och administrera vår verksamhet och denna webbplats (inklusive felsökning, dataanalys, testning, systemunderhåll, support, rapportering och stå som värd för data) Identitet, Kontakt, Teknisk (a) Nödvändig för våra legitima intressen (för att driva vår verksamhet, administration och IT-tjänster, nätverkssäkerhet, för att förhindra bedrägerier och i samband med en verksamhets omorganisation eller omstruktureringsövning inom koncern) (b) Nödvändig för att åtfölja en rättslig förpliktelse
För att använda dataanalys för att förbättra vår webbplats, produkter/tjänster, marknadsföring, kundrelationer och erfarenheter och bedöma utvecklingen inom webbplatsen Teknisk, Användning Nödvändig för våra legitima intressen (för att definiera olika typer av kunder för våra produkter och tjänster, för att hålla vår hemsida uppdaterad och relevant, för att utveckla vår verksamhet och informera kring vår marknadsföringsstrategi)

Kontakta oss om du behöver information om den specifika rättsliga grunden vi litar på för att behandla dina personuppgifter, där fler än en grund har angetts i tabellen.

KAMPANJERBJUDANDEN FRÅN OSS

Vi kan använda din identitet, kontakt, tekniska och användaruppgifter för att forma en åsikt kring vad vi tror att du vill ha eller behöver, eller vad som kan intressera dig. Det är så vi bestämmer vilka produkter och erbjudanden som kan vara relevanta för dig (vi kallar detta marknadsföring). Du kommer att få marknadsföringsmaterial från oss om du har begärt information från oss eller om du har gett oss din information i marknadsföringssyfte när du deltagit i en tävling, registrerats för en kampanj eller försett oss med dina kontaktuppgifter till ett event och i varje enskilt fall du inte har tackat nej till att ta emot marknadsföring.

TREDJEPARTSMARKNADSFÖRING

Vi kommer att begära ditt snabbmedgivande innan vi delar dina personuppgifter med någon tredje part i marknadsföringssyfte.

OPTING OUT

Du kan be oss eller tredje parter att sluta skicka marknadsföringsmeddelanden när som helst genom att kontakta oss när som helst på unsubscribe@quornfoods.com. Om du väljer att inte ta emot dessa marknadsföringsmeddelanden, ska detta inte tillämpas på personuppgifter som lämnas till oss som ett resultat av en produkt/tjänsteupplevelse eller andra transaktioner.

COOKIES

Cookies lagras på din dators hårddisk. Cookies hjälper dig att förbättra webbsidan och leverera en bättre och en mer personligt anpassad service. De gör det möjligt för oss:

 • att uppskatta storleken på vår användarbas och användarmönster och lagra information om dina preferenser och tillåter oss därigenom att anpassa vår webbplats enligt dina individuella intressen;
 • Att snabba upp dina sökningar och identifiera din enhet när du återvänder till din webbplats.

Du kan ställa in din webbläsare så att den vägrar alla eller vissa webbläsarcookies, eller varnar dig när webbplatser använder eller ger tillgång till cookies. Om du inaktiverar eller inte accepterar cookies, observera att vissa delar av webbplatsen kan bli otillgänglig eller inte fungerar korrekt. Såvida du inte ställer in din webbläsare för att vägra cookies, kommer vårt system att erbjuda cookies när du använder denna webbplats.

CHANGE OF PURPOSE

We will only use your personal data for the purposes for which we collected it, unless we reasonably consider that we need to use it for another reason and that reason is compatible with the original purpose. If you wish to get an explanation as to how the processing for the new purpose is compatible with the original purpose, please contact us.

Please note that we may process or disclose your personal data without your knowledge or consent, in compliance with the above rules, where this is required or permitted by law. This includes exchanging information with other companies and organisations for the purposes of fraud protection.

5. FÖRÄNDRING AV SYFTE

Vi kan dela din personliga information med följande parter för syften i tabellen i punkt 4 ovan.

 • Andra företag i Quorn Foods’ koncernen agerar som gemensamt registeransvariga eller datahanterare;
 • Tjänsteleverantörer som tillhandahåller kundservice, marknadsförings och IT- och systemadministrationstjänster;
 • Professionella rådgivare inkluderar advokater, bankirer, revisorer och försäkringsgivare som tillhandahåller bank-, juridiska-, försäkrings- och redovisningstjänster;
 • HMRC, tillsynsmyndigheter och andra myndigheter som kräver rapportering av aktiviteter under vissa omständigheter.
 • Tredje parter till vilka vi kan välja att sälja, överföra eller slå ihop delar av vår verksamhet eller våra tillgångar. Alternativt kan vi försöka förvärva andra företag eller fusionera med dem. Om en förändring sker i vår verksamhet, kan de nya ägarna använda dina personuppgifter på samma sätt som anges i detta meddelande.

Vi kräver att alla tredje parter respekterar säkerheten hos dina personuppgifter och behandlar dessa i enlighet med lagen. Vi tillåter inte att våra tredjeparts tjänsteleverantörer använder dina personuppgifter för egna syften och tillåter endast att de behandlar dina personuppgifter för angivna ändamål och i enlighet med våra anvisningar.

6. COUNTRIES YOUR PERSONAL DATA WILL BE SENT TO AND WHY

Eftersom Quorn Foods bedriver verksamhet i hela världen kan dina personuppgifter överföras över internationella gränser. Det här avsnittet förklarar när detta kan ske och hur vi skyddar din integritet och rättigheter.

Om du kontaktar oss från ett land utanför Storbritannien när du ger information till oss, ger du den till Quorn Foods i Storbritannien där våra webbplatsservrar finns. För att kunna besvara kontakter, frågor och klagomål kan den information du ger oss sedan överföras till, bearbetas i och delas med våra koncernbolag eller en distributör, agent eller servicepartner i andra länder som hjälper oss att leverera våra tjänster och som hjälper till att hantera och svara på dina frågor. Detta kommer i vissa situationer innebära överföring av dina personuppgifter utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) till det land i vilket koncernbolaget, distributör, agent eller servicepartner som ska hantera svar på din fråga ligger; dessa andra länder har inte nödvändigtvis dataskyddslagar som är så heltäckande eller med sådant skydd som de i Storbritannien. Till exempel, om du är kund i och har skickat din fråga från Filippinerna, då vi kommer att dela din personliga information med våra kontor i Filippinerna så att de kan hjälpa oss att hantera och svara på din fråga. Om du kontaktar oss inom Storbritannien eller något annat land inom EEA, kommer dina personuppgifter inte att föras ut utanför EEA.

När vi överför dina personuppgifter utanför EES, vidtar vi åtgärder för att säkerställa att en motsvarande skyddsnivå ges till dessa genom att kräva att de koncernföretag och tredje parter som får din information ger tillräckligt skydd för dessa. Detta gör vi genom användning av Europeiska kommissionens standardiserade dataskyddsklausuler (kallas typklausuler). För ytterligare detaljer, se Europeiska kommissionen: Standardavtal för överföring av personuppgifter till tredje part.

Om du vill veta mer om internationella överföringar av dina personuppgifter kan du kontakta vår dataskyddschef på customer.services@quornfoods.com.

7. DATASÄKERHET

Vi har infört lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter oavsiktligt försvinner, används eller nås på ett otillåtet sätt, ändras eller avslöjas. Dessutom begränsar vi åtkomsten till dina personuppgifter för de anställda, agenter, entreprenörer och andra tredje parter som har ett affärsbehov av att veta. De kommer endast att behandla dina personuppgifter enligt våra anvisningar och de är föremål för tystnadsplikt.

Vi har infört rutiner för att hantera eventuella misstankar om personuppgiftsöverträdelse och kommer att meddela dig och eventuell tillämpligt regleringsorgan om en överträdelse där vi är juridiskt skyldiga att göra detta.

8. DATALAGRING

Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge som behövs för att uppfylla de syften som vi samlat in dessa för, inklusive för att tillfredsställa alla rättsliga, räkenskapsmässiga eller rapporteringskrav.

För att fastställa den lämpligaste lagringsperioden för personuppgifter, överväger vi det belopp, karaktär och känslighet för personuppgifterna, risken för skada vid obehörig användning eller avslöjande av dina personuppgifter, för vilket ändamål vi behandlar dina personuppgifter och om vi kan uppnå dessa syften genom andra medel och tillämpliga rättsliga krav. Detaljer kring lagringstider gällande olika aspekter av dina personuppgifter finns tillgängliga i vår lagringspolicy som du kan begära genom att kontakta oss.

Det är viktigt att de personuppgifter vi har om dig är korrekt och aktuell. Håll oss informerade om dina personuppgifter ändras under din kontakt med oss.

9. DINA JURIDISKA RÄTTIGHETER

I vissa fall har du rättigheter enligt lagstiftning om dataskydd i förhållande till dina personuppgifter. Dessa inkluderar:

 • Begäran om åtkomst till dina personuppgifter
 • Begäran om rättelse av dina personuppgifter.
 • Begäran om radering av dina personuppgifter.
 • Invändning mot hantering av dina personuppgifter.
 • Begäran om restriktion av bearbetning av dina personuppgifter.
 • Begäran om överföring av dina personuppgifter.
 • Rätten att återkalla medgivande.

Du kan ta reda på mer om dina rättigheter här: https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/.

Om du vill utöva några av dessa rättigheter, kontakta oss via e-post på customer.services@quornfoods.com.

Du kommer inte behöva betala en avgift för att få tillgång till dina personuppgifter (eller att utöva andra rättigheter). Men vi får ta ut en rimlig avgift om din ansökan är uppenbart ogrundad, repetitiv eller överdriven. Alternativt kan vi vägra att åtfölja din begäran under dessa omständigheter.

Vi kan behöva bevis på identitet. Detta är en säkerhetsåtgärd för att se till att personuppgifter inte lämnas ut till någon person som inte har rätt att få det.