Modernt Slaveri

Vi är ett multinationellt livsmedelsföretag som specialiserar sig på produktion av matvaror gjorda på Mycoprotein™, som är en näringsriktig proteinkälla. Våra varuflödeskedjor är globala. Vi är medvetna om att modernt slaveri utgör ett svårt och komplext problem för varuflödeskedjor. Vi är fast beslutna att tillsammans med våra kunder, leverantörer och medarbetare göra allt för att förhindra människohandel och modernt slaveri inom vår egen verksamhet och våra varuflödeskedjor. Vi kräver att vi och våra varuflödeskedjor tar ansvar för att följa regelverket i Modern Slavery Act 2015.

Relationer till leverantörer

ISom en del av våra due diligence-processer genomför vi intern granskning av våra varuflödeskedjor för att bedöma riskerna för människohandel och slaveri. Vi utför även granskningar av våra leverantörer utifrån alla möjliga aspekter såsom säkerhet, människohandel, barnarbete och andra lagreglerade krav.

Vårt företag kommer inte att anlita eller ha något att göra med företag som medvetet är involverade i slaveri eller människohandel.

Mänskliga resurser

Företagets nyckelpersoner får all relevant kunskap för att uppfylla våra skyldigheter.

Våra policyer uppdateras regelbundet för att säkerställa att de följer samtliga regelverk.

Våra medarbetare har möjlighet att anmäla misstankar om slaveri och människohandel i vår organisation eller varuflödeskedja genom att åberopa vår visselblåsarpolicy.

Ledarskap

Vår företagsledning tar ansvar för att implementera vår policy och våra policymål och ska därför tillhandahålla tillräckliga resurser, såsom utbildning, för att säkerställa att vi förhindrar människohandel och slaveri i vår organisation och våra varuflödeskedjor.

Vårt policymeddelande uppdateras och publiceras årligen.

Kevin Brennan CEO, Quorn Foods Ltd Mars 2016